Informații utile

Acasă/PFA/Registre necesare pentru PFA

Registre necesare pentru PFA

Persoanele fizice autorizate, datorită regimului lor juridic au obligația obținerii și completării unor registre și documente obligatorii. Unele sunt obligatorii pentru toate PFA iar altele depend de tipul de PFA, respective existența sau nu a salariaților, faptul că PFA e plătitor sau nu de TVA.

Registrul-jurnal de încasări (cod 14-1-1/b) se folosește ca document de înregistrare a încasărilor și plăților de către PFA impozitate în sistem real. Este documentul care arată situația financiară a  PFA. Se întocmește într-un singur exemplar. Se înregistrează operațiunile (încasările și plățile) prin numerar și prin contul current la bancă și se totalizează anual. Se achiziționează de la magazine specializate ( de papetărie) și trebuie înregistrat la organelle fiscal. Înainte de înregistrare trebuie numerotate filele (în ordine crescătoare), șnuruit și ștampilat. Registrul-jurnal de încasări și plăți se parafează de către organul fiscal la începerea și încetarea activității.

Registrul inventar (cod 14-1-2/a) se folosește de către PFA pentru inventarierea patrimoniului. În el se trec toate bunurile îi drepturile aferente desfășurării activității. Inventarierea se face cu următoarele ocazii: la începerea activității, cel puțin o data pe an, la încheierea activității la care se mai pot adăuga alte situații prevăzute de lege. Acesta poate fi achiziționat de la magazine specializate (de papetărie). Se întocmește într-un singur exemplar și trebuie înregistrat la organele fiscale. Înainte de înregistrarea lui la finanțe, trebuie numerotat, șnuruit și parafat (ștampilat). Se completează fără a lăsa spații libere și fără ștersături.

Registrul unic de control. Se achizitionează de la finanțe (organul fiscal pe raza căruia se afla sediul contribuabilului) în termen de 30 de zile de la înființare pentru toate tipurile de PFA. E necesar de avut atât la sediu cât și pentru fiecare punct de lucru (dacă este cazul). Se completează în cazul inspecțiilor de către persoanele venite în inspecție.

Registrul de evidență al salariaților. Se completează în format electronic de către PFA-urile ( și întreprinderile individuale – II) care au salariați. Se completează cf. contractelor individuale de muncă în ordinea încheierii, modificării sau încetării acestora. Completarea lui se face cu ajutorul aplicației electronice REVISAL puse la dispoziție de Inspecția Muncii.

Dacă vrei mai multe informații despre persoanele fizice autorizate, poți afla despre pașii și actele necesare înființării PFA aici și despre tipurile de PFA și caracteristicile lor aici.