Informații utile

Acasă/PFA/PFA: tipuri de PFA și caracteristicile lor

PFA: tipuri de PFA și caracteristicile lor

Ce este PFA?

Pentru început ar fi bine de lămurit ce înseamnă de fapt PFA. PFA este acronimul pentru persoana fizică autorizată. Persoanele fizice autorizate (PFA) sunt persoane ce obtin venituri din profesii liberale sau asimilate din prestări servicii cu caracter profesional, desfășurate în mod individual sau sub diverse forme de asociere, în domeniile științific, literar, artistic, educativ, de catre: medici, avocați, notari, executori, experți tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanți de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, arbitri, precum și orice alte persoane reglementate printr-o forma de organizare și care desfășoară activități în mod independent în condițiile legii.

Despre înfiițarea unui PFA, acte necesare, costuri și durata puteți citi aici.

Există 2 criterii mari de diferențiere a diferitelor tipuri de PFA: după tipul activității desfășurate și, respectiv, după modul de impozitare. Să le discutăm pe rând.

Află lucruri esețiale pentru orice PFA.

Comandă Ghidul PFA !

Diferențierea PFA-urilor in funcție de tipul activității

Potrivit art. 7 alin. 1 din Codul fiscal, putem avea PFA cu activitate dependentă, respectiv PFA cu activitate independentă.

Activitate dependentă este orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare. Se consideră că activitatea este dependentă atunci când îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a)    beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b)    în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c)     plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d)    plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Activitate independentă este orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă. Aceasta activitate (independentă) presupune desfășurarea în mod obișnuit, pe cont propriu și urmărind un scop lucrativ.

Criteriile care arată existența unei activități independente sunt:

a)    libera alegere a programului de lucru

b)    libera alegere a desfășurării activității

c)     libera alegere a locului de desfășurare a activității

d)    riscul asumat de întreprinzător

e)    desfășurarea activității pentru mai mulți clienți

f)     desfășurarea activității cu personal angajat (acolo unde legea permite)

Reconsiderarea unei activități drept activitate dependentă poate fi făcută de către organele fiscal printr-o inspecție fiscal și se realizează doar atunci când unul din criteriilr prevazute la art. 7 din Codul fiscal sunt îndeplinite.

 

Diferențierea PFA-urilor in funcție de sistemul de impozitare

Din punct de vedere al sistemului de impozitara, avem PFA impozitată în sistem real și PFA impozitată la norma de venit.

Este bine de știut că această clasificare se aplică PFA cu venituri din activități independente.

Veniturile din activități independente cuprind următoarele tipuri de venituri:

–       venituri comerciale

–       venituri din profesii libere

–       venituri din drepturi de proprietate intelectuală

 

PFA în sistem real. Acestea persone au de plată un impozit de 16% asupra veniturilor nete dintr-un an calendaristic (diferența dintre încasări și plăți). Acestea au obligativitatea de a ține evidența contabilă în partidă simplă cu ajutorul Registrului de încasări și plăți.

PFA pe normă de venit. Acestea persoane plătesc o suma fixa stabilită anual de catre direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale, în funcție de specificul activității și de zona în care se deșfasoară activitatea, cu condiția ca acea activitate sa se regăsească în nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care își desfășoară activitatea individual. Pe scurt, plătesc un impozit fix (nu contează veniturile realizate) conform unor norme anuale de venit. Acestea sunt afișate pe site-ul de la finanțe. Un exemplu de acest fel îl găsiți aici cu normele de venit pentru anul 2011 în județul Cluj. Începând cu anul 2012, acestea au obligația de a ține evidența contabilă în partidă simplă, prin completarea registrului jurnal de încasări și plăți și a registrului inventar.