Informații utile

Acasă/PFA/Înființare PFA: Acte necesare, costuri, durată, pași

Înființare PFA: Acte necesare, costuri, durată, pași

Acesta este un ghid complet de înființare PFA (persoană fizică autorizată). El  conține informații despre actele necesare, pașii de urmat, costurile implicate și durata necesară.

Află lucruri esețiale pentru orice PFA.

Comandă Ghidul PFA !

Unde?

PFA – urile se înființează la Registrul Comerțului. Pentru a  vedea  unde e necesar să ajungeți, vedeți aici rețeaua ONRC în România.

Actele necesare

Aveti nevoie de următoarele acte la înfiintarea unui PFA:

–        rezervarea de denumire. Se face pe loc la Registrul Comerțului.

–        dovada sediului profesional. De regulă, aceasta se face prin contract de inchiriere sau contract de comodat. Dacă sediul este proprietate personală, puteți încheia un contract de comodat (Dvs. Persoană fizică și Dvs. ca persoană fizică autorizată). Găsiți un model de contract de comodat aici. Dacă apartamentul/imobilul este ipotecat, de obicei e nevoie de acordul băncii pentru stabilirea sediului în respectivul imobil. Consultați contractul de credit în acest caz și mergeți la agenția băncii respective pentru obținerea acordului băncii.

–        Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Se obține contra cost de la Biroul de Carte funciară, pe loc sau în 1-2 zile lucrătoare.

UPDATE: în prezent (mai 2012) nu mai este necesar extrasul CF la înființarea unui PFA.

–        Acordul asociației de proprietari și al vecinilor cu pereți comuni – pe orizontală și verticală (dacă sediul este într-un apartament de bloc).

–        Acte privind calificarea persoanei care înființează PFA pentru activitatea respectivă. Acestea pot fi diplome primate în urma cursurilor de calificare, acte de studii, adeverințe ce atestă experiența profesională.

–        Cartea de identitate (în original și copie)

–        Un dosar plic/cu șină. Tipul dosarului necesar diferă de la un județ la altul. Recomandarea noastră ar fi să aveți câte unul din fiecare tip pentru a evita situații neplăcute (drumuri în plus sau achiziție la super preț a unui dosar).

Durata

De regulă, înființarea unui PFA durează 3 zile. Puteți lua în calcul 3-5 zile în ce privește durata necesară înființării PFA-ului, întrucât pot exista diferențe între birourile Registrului Comerțului din județe diferite.

Costuri

În privința costurilor de înființare, acestea vor fi în intervalul 200 – 300 lei, dacă vă ocupați personal de înființarea PFA. Pentru că pot apărea diferențe de costuri în județe diferite, exprimăm costurile ca un interval de preț.

Pași necesari

Cu actele menționate mai sus vă prezentați la Registrul Comerțului de care aparțineți (din localitatea sau județul Dvs.)

Acolo veți complet rezervarea de denumire (numele Dvs. la care se adauga PFA) precum și o serie de documente puse la dispoziție de cei de la Registru ( cerere de înregistrare, declarație-tip pe propria răspundere, specimen de semnătură).

Cand le aveți toate acestea completate, vi se va emite o nota de calcul cu care veți plati la caseria Registrului Comerțului taxele pentru înființarea PFA-ului.

O copie a chitanței va rămâne la dosar și vi se va comunica data la care să va prezentați pentru a ridica documentele de înființare ale PFA-ului Dvs. (de obicei, peste 2-3 zile lucrătoare). Dacă sunteți organizați, puteți rezolva înființarea PFA-ului Dvs. prin doua vizite la Registrul Comerțului.

Veți primi următoarele documente: certificatul de înregistrare, certificat constatator, un certificat de înregistrare mențiuni și încheirea judecătorului/rezoluția directorului ORC. În unele județe veți primi și o copie a declarației pe propria răspundere depusă inițial. Recomandarea ar fi sa faceți o copie acestor documente și chiar să le scanați pentru a le avea și în format electronic.

Felicitări, acum sunteți persoană fizică autorizată (PFA). Succes!