Informații utile

Acasă/PFA/Declarații de depus pentru PFA

Declarații de depus pentru PFA

Până acum am văzut cum se înființează un PFA, ce tipuri de PFA există și ce registre e necesar să ai dacă ești PFA.

Articolul de față vorbește despre declarațiile pe care trebuie să le depui ca și PFA.

Află lucruri esețiale pentru orice PFA.

Comandă Ghidul PFA !

În termen de 15 zile de la înregistrarea ca PFA la Registrul Comerțului, trebuie să depui la administrația financiară de care aparții declarația 220 privind venitul estimat. Alături de aceasta, când te înregistrezi la finanțe să mai ai cu tine: o copie dupa actele de înființare de la ORC (Oficiul Registrul Comurțului), o copie după cartea de identitate, vei completa pe loc o cerere de opțiune pentru impunere în sistem real/norme de venit și vei înregistra Registrul-jurnal de încasări și plăți (dacă impunerea se face în sistem real) și Registrul inventar. Recomandarea este să achiziționați Registrul unic de control cu această ocazie.

Declarația 200 privind venitul realizat – se depune anual, până în data de 15 mai.

Declarația 220 privind venitul estimat – se depune anual, până în data de 15 ianuarie sau 31 ianuarie (dacă faci trecerea de la impunere în sistem real la norma de venit sau invers, împreună cu cererea de opțiune).

Declarația 112 se depune acă ești PFA care are angajați vei depune lunar până în 25 ale lunii următoare pentru luna precedentă. Se completează electronic cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Declarația 300 se depune dacă ești plătitor de TVA, lunar sau trimestrial decontul de TVA în funcție de cifra de afaceri respectiv dacă ai avut sau nu operațiuni intracomunitare. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și poate fi depus online.

Declarația 390. Dacă ești plătitor de TVA intracomunitar, vei depune până in 15 a lunii urmatoare cand s-a efectuat achiziția sau livrarea intracomunitara pentru lunile în care ai avut livrări sau achiziții intracomunitare. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și poate fi depus online.

Declarația 392. Este de 2 feluri 392A (persoanele înregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR) sau 392B (persoanele neînregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR). Se completează electronic cu ajutorul programulului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Se depune anual până în 25 februarie pentru anul precedent.

Declarația 394 se depune de către plătitorii de TVA semestrial până în 25 a lunii următoare semestrului încheiat pentru facturile emise/primite de la plătitorii de TVA. Se completează electronic cu ajutorul programulului pus la dispoziţie gratuit de MFP.

Ca și PFA e nevoie să te înregistrezi și să plătești contribuțiile pentru pensii și sănătate.

La Casa Județeană de Pensii vei depune după înregistrarea ca PFA un dosar cu declarația de asigurare, copie după actul de identitate, copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului. Suma minimă la care cineva se poate asigura este 222 lei/lună (708 lei x (10,5% cota angajat + 20,8% cota angajator).

Excepție fac PFA care sunt angajați cu contract de muncă. Acestia nu trebuie să se înregistreze la Casa Județeană de Pensii.

La Casa de Asigurări de Sănătate se depune declarația privind obligațiile de constituire și de plată la FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) datorate de persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale împreuna cu  o copie a actelor de constituire la ORC, copie după actul de identitate, o copie după decizia de impunere privind plățile anticipate primite de la Administrația Financiară (prin poștă, după depunerea declarației estimative de venit). Pe baza deciziei de impunere privind plățile anticipate se va face calculul sumelor de plată și vei plăti 5,5% din venitul impozabil sau din norma de venit. Plățile se fac trimestrial  până în 25 a lunii următoare.

Pentru PFA în sistem real, după obținerea deciziei finale de impunere se va face regularizare pentru anul precedent (în 2012 pentru 2011) și se vor calcula diferențe de plată sau plătite în plus.

Suma minimă de plată lunar la sănătate pentru PFA care nu au contract individual de muncă în altă parte, este 5,5% aplicat la salarul minim garantat (700 lei pt anul 2012), adică 39 lei pe lună.

Opțional poți să te înregistrezi și la șomaj și să plăteși lunar 0,5% aplicat la venitul impozabil sau la norma de venit și să depui lunar declarații (PFA în sistem real).

Toate declarațiile se întocmesc și se depun în dublu exemplar, din care unul revine contribuabilului (PFA). Acestea pot fi trimise și prin poștă ca scrisoare recomandată.